Home Ervaringen Epileptische aanval verhelpen

Epileptische aanval verhelpen

Meisje,17 jaar,last van epileptische aanvallen in stess situaties.Het meisje zat vlak voor haar eindexamen Havo en kreeg voor haar tentamens epileptische aanvallen.

 

 

Uit de test kwam de galblaas naar voren,met verstoring in de voeding. Met name cola testte, wat ze regelmatig dronk. Op emotioneel gebied testte een storing in de relatie met haar vriend. De aanvallen waren begonnen nadat ze met hem een relatie was aangegaan. Na de eerste test waren er nagenoeg geen aanvallen meer. Na de tweede test heeft ze haar aanvallen niet meer gehad. De relatie met haar vriend heeft ze beëindigd. Ze heeft haar examen goed gemaakt, had geen last van stress, was ontspannen en is geslaagd.

 

 
Contact opnemen?

 

Neem contact met ons op:

Gemma van der Veek - Croese
Bert van der Veek

Bekerbaan 22b
6333 EK Schimmert

T: 045 - 40 40 292

Mail: ondecentrum.zuidlimburg @
planet.nl

Website:

Ondevitzuidlimburg.com

 

 

bert.jpg
Copyright © 2019 Ondévit Zuid Limburg. All Rights Reserved.
Website bouw door Koning Media